โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วิจัยในชั้นเรียน อ.ทิพภวัน สายทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.61 KB 28
สารสนเทศโรงเรียนปี2556 (2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 186
สารสนเทศโรงเรียนปี2556 (1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.1 KB 158
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 1095
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.75 KB 189
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนดงตาลวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.23 KB 198
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 167
รายงานผลการพัฒนาคุรภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 324
รายงานสรุปผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานของเขตตรวจราชการที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.05 KB 4410
รายงานสรุปผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานของเขตตรวจราชการที่ 2 (ภาคผนวก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 574
สัญลักษณ์โรงเรียน GIF Image ขนาดไฟล์ 21.37 KB 259
รูปแบบโครงการปี 55
รายงานสรุปโครงการรูปเล่ม Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 269
โครงการปฎิบัติธรรมปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 209.5 KB 2005
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 383
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198 KB 648
รายชื่อครู
รายชื่อครูปีการศึกษา 54 Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 1163
วิเคราะห์ผู้เรียน
วิเคราะห์ผู้เรียน 55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 188 KB 190
วิเคราะห์ผู้เรียน(ทบ.ลีลา 54) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165 KB 308
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี2556
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 140
สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 170
สังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 151
ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 160
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 163
เรียนร่วม-เทคโนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 122
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 153
พัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 150
การงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.67 MB 143
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 152
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี2556 จ.เพชรบุรี
เกียรติบัตรโครงงานสุขศึกษา แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 131
เกียรติบัตรเรียนร่วมการงานอาชีพฯ แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 118
เกียรติบัตรหนังสือเล่มเล็ก แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 161
เกียรติบัตรตอบปัญหาภาษาอังกฤษ แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 102
เกียรติบัตรการงานอาชีพฯ แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 146