โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
News
14/09/2017
28/02/2017
01/02/2017
06/08/2016
27/05/2016
09/03/2016
11/05/2015
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556 ที่จะไปทัศนศึกษาที่หาดชะอำ จ.เพชรบุรี กับทางโรงเรียน 29/04/2014
โรงเรียนจะพานักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ไปทัศนศึกษาที่ หาดชะอำ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 57 02/04/2014
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 25/03/2014
Activity
The Letter from Office of Education
Education News
The poll
ท่านเข้ามาเยี่ยมชม web site ของเราบ่อยแค่ไหน
ทุกๆ ชั่วโมง
ทุกๆ ครึ่งวัน
ทุกๆ วัน
วันเว้นวัน
สัปดาห์ละครั้ง
ดูผลโหวด
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
Link