โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายวินัย ธีระศิลป์ รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการโรงเรียนดงตาลวิทยา ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายสิปปนนท์ คงอิ่ม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนดงตาลวิทยา
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2561,12:03   อ่าน 536 ครั้ง