โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2561
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 โรงเรียนดงตาลวิทยาได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการทำความเข้าใจและข้อตกลงเกี่ยวกับระเบียบ การปฏิบัติ การดูแลแก่นักเรียนและเพื่อผู้ปกครองได้รับทราบร่วมกัน
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2561,20:22   อ่าน 379 ครั้ง