โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชน
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ศาลแขวงลพบุรี ร่วมกับ โรงเรียนดงตาลวิทยา ได้จัดโครงการ "ส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชน" โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งหัวข้อในการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้แก่
- ประวัติศาลยุติธรรม
- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- กฎหมายอาญา คือ อะไรทำไมต้องมีโทษด้วย
- ข้อควรรู้กู้ยืมเงิน
- กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์มรดก
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2561,21:38   อ่าน 205 ครั้ง