โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบ PISA
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดให้มีการทดสอบ PISA เพื่อวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ โดยจัดให้มีการสอบนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,23:03   อ่าน 180 ครั้ง