โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้่านยาเสพติด
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 นำโดยนายประกาย รักษากลาง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีการถวายสัตย์ ปฏิญาณ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 การนำนักเรียนเดินรณรงค์บริเวณชุมชนรอบนอกของโรงเรียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและโทษของยาเสพติด กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนดงตาลวิทยา
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,23:49   อ่าน 493 ครั้ง