โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด  ความรู้ ความสามารถ ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนดงตาลวิทยา
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2561,13:05   อ่าน 252 ครั้ง