โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 2559 (อ่าน 136) 14 ก.ย. 60
งานวิจัยในชั้นเรียน โดย อ.ทิพภวัน สายทอง (อ่าน 235) 28 ก.พ. 60
โรงเรียนดงตาลวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (คลิกดูรายละเอียด) (อ่าน 439) 01 ก.พ. 60
เชิญชมนิทรรศการ "เฉลิมราชย์ 70 ปีมหาราชา ฉลองชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี สพม.5 น้อมเกล้าสดุดี สานวิถี 3 (อ่าน 464) 06 ส.ค. 59
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 658) 27 พ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ "งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าดงตาล ครั้ง 4" (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) (อ่าน 623) 09 มี.ค. 59
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 830) 11 พ.ค. 58
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556 ที่จะไปทัศนศึกษาที่หาดชะอำ จ.เพชรบุรี กับทางโรงเรียน (อ่าน 798) 29 เม.ย. 57
โรงเรียนจะพานักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ไปทัศนศึกษาที่ หาดชะอำ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 57 (อ่าน 731) 02 เม.ย. 57
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1018) 25 มี.ค. 57
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีหลวงพ่อรอด ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 805) 28 ก.พ. 57
ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องฯ (อ่าน 1890) 19 ก.พ. 57
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี2556 จ.เพชรบุรี (อ่าน 851) 05 ก.พ. 57
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี 2556 (อ่าน 864) 11 ธ.ค. 56
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่ฯ ลพบุร (อ่าน 834) 15 พ.ย. 56
ประกาศโรงเรียนดงตาลวิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการ (อ่าน 829) 03 ก.ย. 56
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนดงตาลวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 791) 29 ส.ค. 56
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 35 ปีดงตาลวิทยา ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุม รร.ดงตาลวิทยา (อ่าน 717) 07 ส.ค. 56
ปฐมนิเทศนักเรียน และ ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2556 (อ่าน 1008) 13 พ.ค. 56
ประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) (อ่าน 751) 02 เม.ย. 56
ตลาดนัดความรู้ (HL) ที่โรงเรียนดงตาลวิทยา จ.ลพบุรี ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 (อ่าน 814) 20 มี.ค. 56
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 793) 08 มี.ค. 56
นายสมบัติ พากเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา มอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 812) 16 ม.ค. 56
เลี้ยงส่งคุณครูมัธนียา ค้อมทอง คุณครูไฉไลรัตน์ บรรลือ และสังสรรค์ปีใหม่'56 (อ่าน 923) 11 ม.ค. 56
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 (อ่าน 921) 11 ม.ค. 56
คณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (ภายนอกรอบ3) ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2556 (อ่าน 787) 02 ม.ค. 56
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (อ่าน 881) 21 ธ.ค. 55
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (อ่าน 822) 09 ธ.ค. 55
การแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย (อ่าน 1317) 20 พ.ย. 55
โครงการอ่านเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมมะ (อ่าน 828) 30 ต.ค. 55
ปฐมนิเทศนักเรียน และ ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2/2555 (อ่าน 792) 30 ต.ค. 55
มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนดงตาลวิทยา ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 963) 01 ต.ค. 55
การแข่งขัน "โดมิโนแมท" (อ่าน 827) 29 ส.ค. 55
เข้าค่ายปฎิบัติธรรมพุทธบุตร (อ่าน 839) 28 ส.ค. 55
รายงานการติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานของเขตตรวจราชการที่ 2 (อ่าน 1124) 06 ส.ค. 55
อบรมการพัฒนา website เพื่อจัดทำระบบรายงานผลการเรียนรายภาคด้วย semester (อ่าน 1031) 13 ก.ค. 55
เชิญชวนนักเรียนที่น่ารักทุกคน ส่งภาพเข้าประกวดทำ banner web site ของโรงเรียน (อ่าน 919) 12 ก.ค. 55
ทัศนศึกษาการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 979) 10 ก.ค. 55
อบรมปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (อ่าน 912) 07 ก.ค. 55
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 "ภูเก็ตเกมส์ 2512" (อ่าน 1096) 05 ก.ค. 55