โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าค่ายปฎิบัติธรรมพุทธบุตร
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนดงตาลวิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายปฎิบัติธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงามแก่นักเรียน โดยกำหนดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดตะลุง ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2555,11:12   อ่าน 1090 ครั้ง