โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ด้วยวันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชครบ 85 พรรษา ซึ่งกำหนดให้เป็นวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนดงตาลวิทยาจึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรตืแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนดงตาลวิทยา จ.ลพบุรี
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2555,21:38   อ่าน 1111 ครั้ง