โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตลาดนัดความรู้ (HL) ที่โรงเรียนดงตาลวิทยา จ.ลพบุรี ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว ด้วยพลังเครือข่ายการศึกษา ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนดงตาลวิทยา จ.ลพบุรี
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2556,18:45   อ่าน 1194 ครั้ง