โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 35 ปีดงตาลวิทยา ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุม รร.ดงตาลวิทยา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๓๕ ดงตาลวิทยา
ทอด ณ โรงเรียนดงตาลวิทยา (สพม.๕) หมู่ที่ ๑๒ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

สามารถบริจาคได้ที่ 
- บัญชีธนาคารเลขที่ 129-0-27005-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาวงเวียนสระแก้ว ลพบุรี
- โทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ 036-656309

ด้วยโรงเรียนดงตาลวิทยาได้เริ่มเปิดทำงานเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๑ จนถึงปัจจุบันมีวาระครบรอบ ๓๕ ปี ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมศิษย์เก่า คณะครู นักเรียนโรงเรียนดงตาลวิทยา จึงพร้อมใจกันจัดโครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๓๕ ปี ดงตาลวิทยา ขึ้น เพื่อหารายได้นำไปพัฒนาปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในโรงเรียน ทุนอาหารกลางวัน ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน

จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตอันเป็นกุศล ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๓๕ ปี ดงตาลวิทยา ในครั้งนี้ ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนองค์หลวงพ่อรอด พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนดงตาลวิทยา โปรดดลบันดาลประทานพรให้แก่ท่านและครอบครัวเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และทรัพย์สมบัติตลอดกาลนานเทอญ.

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๙)
เวลา ๐๙.๓๐ น. ตั้งกองผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๓๕ ปี ดงตาลวิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนดงตาลวิทยา
เวลา ๑๐.๑๕ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๙ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตรหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๑.๔๙ น. ถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๓๕ ปี ดงตาลวิทยา
เวลา ๑๒.๐๐ น. แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร และชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนดงตาลวิทยา

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี

ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์
พระครูบุญสิริวัฒน์ วัดชีแวะ พระครูพิทักษ์ปริยัติกิจ วัดตะลุง 

ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส
นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ลพบุรี
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2556,11:21   อ่าน 1006 ครั้ง