โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขัน "โดมิโนแมท" (อ่าน 1048) 29 ส.ค. 55
เข้าค่ายปฎิบัติธรรมพุทธบุตร (อ่าน 1100) 28 ส.ค. 55
รายงานการติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานของเขตตรวจราชการที่ 2 (อ่าน 1404) 06 ส.ค. 55
อบรมการพัฒนา website เพื่อจัดทำระบบรายงานผลการเรียนรายภาคด้วย semester (อ่าน 1324) 13 ก.ค. 55
เชิญชวนนักเรียนที่น่ารักทุกคน ส่งภาพเข้าประกวดทำ banner web site ของโรงเรียน (อ่าน 1213) 12 ก.ค. 55
ทัศนศึกษาการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 1249) 10 ก.ค. 55
อบรมปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (อ่าน 1179) 07 ก.ค. 55
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 "ภูเก็ตเกมส์ 2512" (อ่าน 1344) 05 ก.ค. 55
กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 1074) 04 ก.ค. 55